Cukrzyca - choroba cywilizacyjna

Cukrzyca chorobą cywilizacyjną

Cukrzyca typu 2 jest chorobą cywilizacyjną i stanowi duży problemem świata współczesnego, w tym również dla Polski. Kluczową rolę w leczeniu gospodarki węglowodanowej stanowi terapia behawioralna, która opiera się w dużej mierze na odpowiednim systemie żywieniowym. Należy także dodać, że nieodłącznym elementem leczenia jest aktywność fizyczna indywidualnie dostosowana do możliwości pacjenta. Ścisłe przestrzeganie głównych zasad terapii stosowanej w cukrzycy może spowolnić postęp choroby i ograniczyć rozwój wielu powikłań, które w znacznym stopniu zagrażają zdrowiu, a w niektórych przypadkach życiu.  

Podział i charakterystyka powikłań cukrzycy  

Powikłania cukrzycy to grupa zaburzeń i symptomów tworzących charakterystyczne zespoły, które występują w chorobie i warunkują jej przebieg. Powikłania cukrzycy dzielimy na: 

Powikłania ostre – grupę tą charakteryzują pojawiające się nagle stany głębokiego zaburzenia metabolicznego, związane z reguły z zaburzeniem równowagi kwasowo – zasadowej i gospodarki wodno – elektrolitowej, spowodowane ostrym niedoborem insuliny. Doprowadzają one w szybkim czasie do znacznego upośledzenia stanu ogólnego, zaburzeń świadomości oraz w niektórych przypadkach do śmierci. Do tej grupy zalicza się również powikłania związane z leczeniem insuliną.  

Powikłania przewlekłe – do grupy włączamy charakterystyczne zespoły dolegliwości i objawów będące klinicznym wykładnikiem zmian w naczyniach, nerwach i innych narządach. Pojawiają się one w miarę trwania cukrzycy i skutkują inwalidztwem oraz przedwczesną umieralnością. Zaliczamy tu zespół: 

 • mikroangiopatii – w wyniku indukowanych przez niedobór insuliny i hiperglikemię zaburzeń metabolicznych składników ściany włośniczek i małych naczyń – głównie retinopatii i nefropatii cukrzycowej; 
 • makroangiopatii – w wyniku zaburzeń metabolicznych i innych zmian w biologii ściany tętnic – przyspieszenie i modyfikowanie rozwoju miażdżycy tętnic mózgu, serca i kończyn dolnych;  
 • neuropatii cukrzycowej – zależne od toksycznego działania hiperglikemii i angiopatii w układzie nerwowym uszkodzenie ośrodkowego, obwodowego i autonomicznego układu nerwowego. 

Powikłania będące skutkiem niewyrównanej cukrzycy lub choroby trwającej wiele lat stanowią ważny problem wśród pacjentów. Utrzymanie stężenia glukozy w granicach normy, odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne oraz wykonywanie badań profilaktycznych może ochronić pacjenta przed powikłaniami oraz przyczyniać się do opóźnienia czasu ich wystąpienia. 

Dieta dla seniora – co powinny jeść osoby starsze?

Dieta dla seniora – co powinny jeść osoby starsze?

Zmiany fizjologiczne osób starszych

Wraz z wiekiem zmniejsza się aktywność fizyczna, zarówno ta zamierzona, jak i spontaniczna, czego konsekwencją jest redukcja (zmniejszenie) liczby i wielkości włókien mięśniowych, co może przyczynić się do spadku siły masy mięśniowej. Co więcej, przebyte i przewlekłe choroby oraz procesy starzenia przyczyniają się do:

 • zamiany pracy narządów wewnętrznych, co w dużym stopniu przekłada się na przemianę materii (w porównaniu do osób w średnim wieku),
 • słabszego przewodzenia bodźców nerwowych,
 • ograniczenia czynności nerek, czego konsekwencją będzie zmniejszenie masy nerek o nawet jedną trzecią,
 • zmniejszenia pojemności oddechowej płuc,
 • zmiany składu ciała poprzez wzrost zawartości tłuszczu ustrojowego kosztem masy mięśniowej,
 • demineralizacji układu kostnego poprzez zmniejszenie się puli składników mineralnych organizmu,
 • zmian w przewodzie pokarmowym, co utrudnia realizację potrzeb żywieniowych organizmu,
 • zmniejszenia ilości wydzielanej śliny oraz zmiany zanikowej błon śluzowych (np. jama ustna, żołądek).
 • zmniejszenia masy wątroby (ok. 20%) oraz jej obniżonej zdolności do regeneracji, co powoduje obniżenie syntezy białek i biotransformacji stosowanych leków,
 • ograniczenia aktywności enzymów trzustkowych,
 • wyczerpania zdolności wydzielniczej komórek beta trzustki i upośledzenia wydzielania insuliny, co może prowadzić do cukrzycy lub nietolerancji glukozy,
 • zmiany w działaniu zmysłów smaku i węchu – zanik kubków smakowych może prowadzić do utraty łaknienia, co w konsekwencji przyczyni się do postępującego niedożywienia.

Nawyki żywieniowe

Na sposób żywienia większości grup wiekowych, a szczególnie osób starszych, wpływ w głównej mierze mają warunki socjo-ekonomiczne. W przeprowadzonych przez nas wywiadach, seniorzy jako powody utrzymania nieprawidłowego modelu żywienia, najczęściej wskazywali:

 • brak siły,
 • samotność,
 • ograniczenia finansowe.

W sytuacji osamotnienia, dieta osoby starszej ogranicza się do zakupu produktów, które znajdują się w pobliskim sklepie, a także do tego, co dostarczą opiekunowie. Niestety produkty te często bogate są w cukry proste oraz tłuszcze trans (kupne słodycze, ciasteczka, drożdżówki czy słone przekąski). Dlatego niezwykle ważne jest, aby w diecie seniora dostarczać żywność, która składa się z jak największej ilości składników pokarmowych dostarczanych w naturalnych posiłkach. Dania przygotowywane dla osoby starszej powinny być przede wszystkim:

 • bogate w pełnowartościowe białko, aby zapobiegać niedożywieniu i jego konsekwencjom,
 • urozmaicone oraz wzbogacone przyprawami, tak aby poprawić ich smakowitość oraz apetyt,
 • bogate w witaminy i minerały wzmacniające odporność, które wesprą osłabiony wraz z wiekiem układ immunologiczny.

foodSENIOR – nowe żywienie specjalistyczne dla osób starszych

Odpowiedzią na potrzeby żywieniowe Seniorów jest foodSENIOR – linia specjalistycznej żywności z oświadczeniami żywieniowymi. Dieta w linii foodSENIOR oparta jest wyłącznie o składniki naturalnego pochodzenia, które nasi dietetycy geriatryczni skomponowali w oparciu o tradycyjne dania.

Dania w linii foodSenior są:

 • przygotowywane na bazie tradycyjnych smaków i zapachów,
 • szybkie i łatwe w przygotowywaniu – brak konieczności dodawania innych składników,
 • bogate w pełnowartościowe białko, witaminy A, D, E, K oraz cenne dla odporności minerały,
 • smaczne i urozmaicone.

Co najważniejsze, poprzez odpowiedni dobór produktów, posiłki foodSENIOR posiadają unikalną wartość odżywczą.