PASSIO CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ prowadzi procesy związane z projektowaniem, wdrażaniem, produkcją oraz sprzedażą żywności.

Mając na uwadze jakość dostarczanych produktów PASSIO CONSUMER HEALTHCARE sp. z o.o. ustanowił, wdrożył i utrzymuje SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

co stanowi gwarancję ciągle doskonalonej jakości prowadzonych procesów, dostarczania produktów wysokiej jakości, o wysokim poziomie bezpieczeństwa, spełniających wymagania klienta.

Tym samym stwarza się warunki niezbędne dla osiągnięcia zadeklarowanego, w sposób ciągły realizowanego, monitorowanego, ocenianego i aktualizowanego celu jakościowego:

Dostarczanie klientom wysokiej jakości żywności poprzez postępowanie zgodnie z przyjętymi standardami, zasadami i procedurami mając na uwadze bezpieczeństwo i oczekiwania klienta.

Aby osiągnąć założony w Polityce Systemu Zarządzania cel, Zarząd PASSIO CONSUMER HEALTHCARE sp. z o.o.  zobowiązuje się do:

  • Wprowadzania od oferty i wreszcie sprzedaży wyłącznie tych produktów, które będą zasługiwały na uznanie klientów poprzez efektywne spełnienie ich potrzeb i oczekiwań z uwzględnieniem obowiązujących wymagań przepisów prawnych i innych mających zastosowanie do żywności ze szczególnym uwzględnieniem wyników szacowania i oceny ryzyka związanego z produkcją oferowanych posiłków,
  • Ciągłego doskonalenia procesów i samych produktów w trosce o zapewnienie wysokiej jakości, funkcjonalności i bezpieczeństwa naszych produktów,
  • Zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry oraz ustawiczne podnoszenie jej kwalifikacji poprzez system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
  • Ciągłego doskonalenia SZJ,
  • Przestrzegania wymogów prawnych i normatywnych obowiązujących w prowadzonej działalności
  • Analizę potrzeb klienta i ocenę poziomu satysfakcji
  • Dbanie o wizerunek przedsiębiorstwa i promowanie go na zewnątrz

Nasze cele osiągamy dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących
w jej imieniu, którzy mają świadomość wpływu ich pracy na jakość i bezpieczeństwo żywności.

Niniejsza Polityka została uzgodniona z pracownikami i ich przedstawicielami, zakomunikowana wszystkim pracownikom pracującym w organizacji i w jej imieniu oraz upubliczniona na stronie internetowej naszej firmy.

Zarząd PASSIO CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Sp. z o.o.